Stowarzyszenie
RES NEGOTIUM

Starostwo Powiatowe
w Otwocku

RES NEGOTIUM

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na potrzeby kontaktu mailowego przez Stowarzyszenie RES NEGOTIUM, Ul. Górna 6, 05-400 Otwock (Administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych). Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przetworzenia poniższego zapytania i nie będzie wykorzystywane w inny sposób niż powyższy.